Žitopromet

Keso-Promet d.o.o. je 2015. godine kupio "Žitopromet Zvornik u stečaju", preduzeće koje se bavilo proizvodnjom i prodajom mlinarsko–pekarskih proizvoda. Donijeli smo odluku da se pogon potpuno rekonstruiše i opremi sa novom tehnološkom opremom.

Imamo potpuno nov mlin kapaciteta 150 tona na 24 sata za koji možemo reći da je jedan od najsavremenijih u okruženju i mješaonu stočne hrane, kompletno opremljeno skladište žitarica, potpuno opremljenu novu laboratoriju za sav program.

Proizvodnja pšeničnog brašna

Mlin preduzeća Keso-Promet se bavi proizvodnjom pšeničnog brašna različitih tipova.

 • Pšenično brašno TIP 400
 • Pšenična krupica TIP 400
 • Pšenično brašno TIP 500
 • Pšenično brašno TIP 850
 • Pšenično brašno TIP 1100
 • Pšenična klica
 • Pšenični griz
 • Integralno brašno
 • Stočno brašno

Proizvodnja stočne hrane

Takođe nudimo veliki asortiman stočne hrane.

Kukuruz
Ječam
Pšenica
Kukuruzna prekrupa
Ječmena prekrupa
Zob
Repin rezanac
Sojina sačma
Suncokretova sačma

Proizvodnja koncentrata

 • Telad 50-100kg 18%
 • Telad 100-250kg 15%
 • Junad 250-350kg 14%
 • Junad preko 350kg 12.4%
 • Muzne krave do 20 litara 15%
 • Muzne krave 20 litara 18%
 • Muzne krave ekstra 20%
 • Brojleri starter do 15 dana
 • Brojleri grover 16-30 dana
 • Brojleri finiser od 31 dana
 • Uzgoj nosilja 0-9 nedelja 19%
 • Uzgoj nosilja 10-15 nedelja 16%
 • Uzgoj prelazna 16-19 nedelja
 • Nosilje od 29 nedelja 17%
 • Nosilje do 28 nedelja 18%
 • SUPER za nosilje
 • Svinje prasad 15-25kg
 • Svinje tov 25-60kg
 • Svinje tov 60+kg
 • Svinje suprasnost
 • Svinje dojilje (laktacija)
 • Jagnjad do 15kg
 • Jagnjad 15-30kg
 • Jagnjad preko 30kg