Transport

Godinama prikupljano iskustvo u prevozu roba i uspješno poslovanje sa više partnera garancija su kvaliteta naših usluga: tačnost, pouzdanost i ekonomske cijene. Sva vozila su licencirana, redovno se održavaju i prolaze kontrolne tehničke ispravnosti.

Vrste transporta

Silo transport slika

Silo transport

Vršimo usluge prevoza svih praškastih materijala.

Transport kiperima i sanducarima slika

Transport kiperima

Mogućnost prevoza svih rasutih tereta.

Silo transport

U sferi trasporta počeli smo najvise da ulazemo u silo cisterne. Vršimo usluge prevoza svih praškastih materijala.

Naše kip silo cisterne su podobne za prevoz granulata i prahova:

  • Polietlien (LDPE, MDPE, HDPE, PE…)
  • Polipropilen (homopolimeri and kopolimeri)
  • Sulfat za industriju deterdženata (natrijum sulfat, sulfat monohidrat…)
  • Karbonat za industriju deterdženata, stakla (kalcijum karbonat, natrijum karbonat, natrijum bikarbonat…)
  • Komponente hrane za životinje (žitarice, krupica, sačma, proteinski koncentrati, monokalcijum fosfat…)
  • Hrana za ljude (brašno, šećer, soli, skrob, žitarice, durum krupica…)
  • Mineral (kaolin , feldspat, bentonit, talk, perlit…)